Keitai Denjuu Telefang 2:ROM map

From Data Crystal
Revision as of 20:42, 2 August 2008 by Blaziken257 (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Text Values

  • 09C2F0-09CD2F = Battle text
  • 09CD50-09D38F = Denjuu names
  • 09D3A0-09D3CF = Denjuu types
  • 09D3E0-09D40F = Denjuu personalities
  • 09D420-09D49F = Status effects
  • 09D4B0-09D5AF = Map locations
  • 09D5D0-09DD2F = Attack names
  • 09E1C0-09E9BF = Item descriptions