Keitai Denjuu Telefang 2:TBL

From Data Crystal
Revision as of 18:58, 12 November 2007 by 24.22.2.52 (talk)
Jump to: navigation, search

(note: this is incomplete)

A0=A
A1=B
A2=C
A3=D
A4=E
A5=F
A6=G
A7=H
A8=I
A9=J
AA=K
AB=L
AC=M
AD=N
AE=O
AF=P
B0=Q
B1=R
B2=S
B3=T
B4=U
B5=V
B6=W
B7=X
B8=Y
B9=Z
BA=?
BB=!
BC=.
BD=0
BE=1
BF=2
C0=3
C1=4
C2=5
C3=6
C4=7
C5=8
C6=9

F0=(null)